Autocasco też poszło w górę

Dodano: 23-05-2017
Publikator: Porównywarka ubezpieczeń Ubea.pl

Eksperci porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl wskazują, że w ostatnim czasie posiadacze ubezpieczenia autocasco odczuli spore podwyżki składek. Mimo to, zakłady ubezpieczeń w minionym roku praktycznie nie zarobiły na AC.

Jednym z najgorętszych tematów ostatnich miesięcy są podwyżki OC. To zdecydowanie jeden z najczęściej poruszanych tematów w obszarze ubezpieczeń. Warto jednak zaznaczyć, że w ostatnim czasie podrożało również AC. Podwyżki te są odpowiedzią ubezpieczycieli na wzrost wartości likwidowanych szkód.

Z danych PIU i KNF wynika, że już w 2015 r. można było zaobserwować wzrost wypłat z autocasco. Jednak od stycznia do grudnia 2016 r. ubezpieczyciele wypłacili posiadaczom autocasco już 4,20 mld zł, czyli o 0,36 mld zł więcej niż rok wcześniej. Zmiany te są wynikiem między innymi wzrostu liczby polis i działania rekomendacji KNF dot. likwidacji szkód komunikacyjnych. - Nadzór finansowy zakazał również uwzględniania amortyzacji części zamiennych - tłumaczy Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

W 2016 r. wzrost składki brutto w autocasco wyniósł ponad 1 mld zł. Mimo tak dużej zmiany po stronie zebranych składek krajowi ubezpieczyciele zakończyli miniony rok tylko minimalnym zyskiem ze sprzedaży polis AC, na poziomie +0,04 mld zł. - Opisywana sytuacja wynikała m.in. ze wzrostu liczby aktywnych polis i konieczności zawiązania wyższych rezerw na wypłaty z autocasco w 2017 roku - tłumaczy Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Jak zaznaczają eksperci porównywarki, bardzo duża zmiana łącznej składki autocasco zebranej przez zakłady ubezpieczeń (wzrost o jedną piątą w 2016 r.) wskazuje, że posiadacze polis AC mocno odczuli zmiany cenowe. Podkreślają jednak, że wahania łącznej sumy składek zależą również od wzrostu lub spadku liczby polis. Faktyczny poziom zmian cenowych można ocenić po obliczeniu składki brutto przypadającej na jedno ubezpieczenie. Według danych KNF taka jednostkowa składka AC wynosiła: w 2014 r. - 955 zł, 2015 r. - 947 zł, a w 2016 r. już 1055 zł.

Należy jednak zaznaczyć, że wyniki te uwzględniają także polisy autocasco z obniżonymi składkami za sprzedaż pakietową (np. OC + AC). Po wliczeniu ubezpieczeń AC sprzedawanych taniej wraz z ubezpieczeniem OC okazuje się, że zmiana średniej składki autocasco z 2016 r. wyniosła 108 zł (+11,4%) w przeliczeniu na jedną polisę. „Ten jedenastoprocentowy wzrost był znacznie mniejszy od zmiany dotyczącej sumy zebranych składek (ok. 20%), gdyż równocześnie zwiększyła się liczba polis autocasco sprzedanych przez krajowych ubezpieczycieli (2015 r. - 5,76 mln sprzedanych polis AC, 2016 r. - 6,22 mln)”, podają eksperci porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

wstecz