Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych opublikowane w Dzienniku Ustaw

Dodano: 08-09-2021
Publikator: Dziennik Ustaw

W Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o zmianie ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Od stycznia 2022 roku czeka na nas wiele zmian.

19 sierpnia Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji jest uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych, jego racjonalizacja, wprowadzenie jednolitych rozwiązań w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń oraz usprawnienie funkcjonowania ZUS w kontekście gospodarki finansowej, oraz rozliczeń z płatnikami składek.

Do najważniejszych zmian, do których warto się przygotować, należą m.in. skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia, zaliczenie okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego, podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu, objęcie ubezpieczeniem społecznym wspólników jednoosobowych spółek z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej. Zmianom ulegną również zasady dobrowolnego ubezpieczenia społecznego dla przedsiębiorców oraz regulacje dotyczące wypłat świadczeń długoterminowych. Wprowadzone zostały zmiany w egzekucji należności składkowych, a wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy będzie wykazywany w informacji ZUS IWA. Co więcej, płatnicy składek powinni będą założyć profil na PUE ZUS do 30 grudnia 2022 roku, a jeśli nie założą, to zrobi to za nich organ rentowy do 31 stycznia 2023 roku.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw jest dostępna do pobrania w pełnej publikacji na portalu beinsured.pl.

Pliki do pobrania

wstecz