Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Dodano: 22-08-2014
Publikator: Dziennik Ustaw

Stan prawny na dzień 22 sierpnia 2014 r.

Ustawa stanowi tzw. drugą transzę deregulacji zawodów, która zmniejsza lub likwiduje ograniczenia w dostępie do 91 profesji, w tym do zawodów agenta ubezpieczeniowego, brokera oraz aktuariusza poprzez wprowadzenie zmian do ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym i ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Na mocy zmian w ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym, m.in. zniesiony zostaje obowiązek przeprowadzenia przez zakład ubezpieczeń szkolenia dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych. Pozostaje jedynie, jak dotąd, obowiązek sprawdzenia ich wiedzy w formie pisemnego egzaminu. Kandydaci na brokerów, którzy legitymują się m.in. odpowiednim doświadczeniem zawodowym, będą natomiast mieli możliwość ubiegać się o zwolnienie z egzaminu, a w niektórych przypadkach, po spełnieniu ustawowych przesłanek, zwolnienie takie będzie przysługiwało z mocy prawa. Nowelizacja znosi także obowiązek odbywania co 3 lata szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego zarówno przez agentów, jak i brokerów ubezpieczeniowych. Ponadto, wprowadzone zostają zmiany w zakresie wysokości ustanowionego poza Polską ubezpieczenia OC lub gwarancji multiagenta zagranicznego. Nowelizacja wprowadza także zmiany w ustawie o działalności ubezpieczeniowej w zakresie zasad dostępu do wykonywania zawodu aktuariusza. Ustawa w przeważającej części weszła w życie w dniu 10 sierpnia 2014 r.

Przeczytaj cały artykuł
Tagi: broker, agent
wstecz