Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym

Dodano: 29-07-2019
Publikator: Dziennik Ustaw
Kategorie :

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Dziennik Ustaw z dnia 26 lipca 2019 r., poz. 1394

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 i 1358) zostały wprowadzone zmiany. Ustawa dotyczy wprowadzenia zerowego podatku PIT od przychodów z pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą, osiąganych przez osoby do 26 roku życia - do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł (odpowiada to górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej).

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz