Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Dodano: 03-01-2017
Publikator: Dziennik Ustaw
Kategorie :

W dniu 9 grudnia 2016 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o usługach płatniczych. Zmiany mają na celu przede wszystkim implementację przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę oraz wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego. Najistotniejsze regulacje dodane w zakresie implementacji ww. dyrektywy dotyczą wprowadzenia do ustawy o usługach płatniczych przepisów:

  1. określających procedurę ułatwiającą przenoszenie rachunków płatniczych,
  2. dotyczących serwisów internetowych zajmujących się porównywaniem ofert poszczególnych dostawców usług płatniczych w zakresie prowadzenia rachunku płatniczego,
  3. wprowadzających instytucję podstawowego rachunku płatniczego i podstawowych usług płatniczych.
Przeczytaj cały artykuł
wstecz