Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe

Dodano: 07-04-2016
Publikator: Dziennik Ustaw

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe

Dz.U. 1997 Nr 140 poz. 939

Ustawa określa zasady prowadzenia działalności bankowej, tworzenia i organizacji banków, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych, a także oddziałów instytucji kredytowych oraz zasady sprawowania nadzoru bankowego, postępowania naprawczego, likwidacji i upadłości banków.

Stan prawny na dzień 10 lutego 2016 r.

Pliki do pobrania

wstecz