Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dodano: 11-07-2019
Publikator: Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw z dnia 10 stycznia 2018 r., poz. 79

Aktem wprowadza się nową formę rejestracji tzw. profesjonalną rejestrację pojazdów umożliwiającą ich czasowe użytkowanie w ruchu drogowym. Ustawa ma na celu uproszczenie działalności podmiotów zajmujących się dystrybucją, produkcją lub badaniami w celu wykonania jazd testowych niezarejestrowanymi pojazdami w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

Zgodnie z nowymi przepisami dokumentem zaświadczającym o dopuszczeniu do jazdy testowej pojazdu będzie profesjonalny dowód rejestracyjny wraz z zalegalizowanymi profesjonalnymi tablicami rejestracyjnymi.

Organem dokonującym profesjonalnej rejestracji pojazdów będzie starosta. Taka rejestracja będzie obowiązywała przez rok. Uprawione podmioty, oprócz producentów, będą mogły zamówić nie więcej niż 100 blankietów. Profesjonalny dowód rejestracyjny będzie ważny 30 dni od daty wypełnienia. Jeśli zostanie wydany na wniosek jednostki uprawnionej lub jednostki badawczej producenta, to będzie ważny 6 miesięcy.

Ustawa prowadza też zmiany do ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Na mocy ustawy, będzie możliwe zawarcie przez posiadacza pojazdu do jazd testowych „umowy ubezpieczenia krótkoterminowego”. Taka umowa będzie zawierana na okres ważności profesjonalnego dowodu rejestracyjnego, nie krócej jednak niż 30 dni. Obowiązek ubezpieczeniowy najpóźniej będzie mógł być zrealizowany w dniu wypełnienia przez podmiot uprawniony dla ww. pojazdów blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego.

Ustawa weszła w życie z dniem 11 lipca 2019 r.

Pliki do pobrania

wstecz