Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych

Dodano: 01-02-2016
Publikator: Dziennik Ustaw
Kategorie :

Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz. U. z 15 stycznia 2016 r., poz. 68)

Ustawa reguluje opodatkowanie aktywów niektórych instytucji finansowych, w tym krajowych zakładów ubezpieczeń w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Zgodnie z ustawą, w przypadku krajowego zakładu ubezpieczeń podstawą opodatkowania jest nadwyżka sumy wartości aktywów podatnika, wynikająca z zestawienia obrotów i sald, ustalonego przez podatnika na ostatni dzień miesiąca na podstawie zapisów na kontach księgi głównej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub standardami rachunkowości stosowanymi przez podatnika na podstawie art. 2 ust. 3 tej ustawy – ponad kwotę 2 mld zł. Podatek wynosi 0,0366% podstawy opodatkowania miesięcznie.

Ustawa weszła w życie w dniu 1 lutego 2016 r.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz