Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń

Dodano: 02-01-2018
Publikator: Dziennik Ustaw

Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń

Dziennik Ustaw poz. 2486 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Ustawa określa zasady wykonywania działalności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz dystrybucji reasekuracji.

Ustawa wdraża: dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń oraz w zakresie swojej regulacji dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającą dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE.

Akt prawny uchyla też ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 23 lutego 2018 r.

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń jest dostępna do pobrania w „Pełnej publikacji” na portalu beinsured.pl.

Pliki do pobrania

wstecz