Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Dodano: 01-09-2014
Publikator: Dziennik Ustaw
Kategorie :

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2012 Nr 177, poz. 1054 ze zm.)

Stan prawny aktualny na 25 sierpnia 2014 r.

Ostatnia zmiana: Dz. U. z 2014 r., poz. 312 – wejście w życie 1 kwietnia 2014 r.

Ustawa reguluje system VAT w Polsce, w szczególności zaś fundamentalne prawo podatnika do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony. Ustawą implementowana do polskiego porządku prawnego VI Dyrektywę VAT. Obecnie ustawa wykonuje Dyrektywę 2006/112/WE, która zastąpiła VI Dyrektywę VAT. 

Przeczytaj cały artykuł
wstecz