Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Dodano: 25-05-2018
Publikator: Dziennik Ustaw
Kategorie :

Dziennik Ustaw z dnia 24 maja 2018 r., poz. 1000

Ustawę stosuje się do ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie określonym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ustawa określa:

  1. podmioty publiczne obowiązane do wyznaczenia inspektora ochrony danych oraz tryb zawiadamiania o jego wyznaczeniu;
  2. warunki i tryb akredytacji podmiotu uprawnionego do certyfikacji w zakresie ochrony danych osobowych, akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytacji, zwanego dalej „podmiotem certyfikującym”, podmiotu monitorującego kodeks postępowania oraz certyfikacji;
  3. tryb zatwierdzenia kodeksu postępowania;
  4. organ właściwy w sprawie ochrony danych osobowych;
  5. postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych;
  6. tryb europejskiej współpracy administracyjnej;
  7. kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych;
  8. odpowiedzialność cywilną za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych i postępowanie przed sądem;
  9. odpowiedzialność karną i administracyjne kary pieniężne za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

Ustawa weszła w życie w dniu 25 maja 2018 r.

Pliki do pobrania

wstecz