Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 sierpnia 2011 roku.

Dodano: 02-10-2014
Publikator: Krajowa Izba Odwoławcza Sygnatura: KIO/KD 64/11
Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) w uchwale z dnia 16 sierpnia 2011 roku., sygn. akt: KIO/KD 64/11 potwierdziło, iż nie jest dopuszczalnym wybór podmiotu ubezpieczającego pracowników w trybie zamówienia z wolnej ręki z na wystąpienie niekorzystnych rozwiązań dla pracowników. KIO wskazało, iż Usługa objęta przedmiotem zamówienia ma charakter usługi odpłatnej, której finansowanie odbywać będzie się w oparciu o środki publiczne znajdujące się na rachunku bankowym zamawiającego. Poza tym, zdaniem KIO, jeżeli zamawiający miał  wątpliwości co do wyboru trybu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na gruncie umów pracowniczych grupowych ubezpieczeń na życie, to powinien kierować się ogólną regułą Prawa zamówień publicznych wynikającą z art. 10 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zasadą prymatu trybów przetargowych dla udzielenia zamówienia publicznego.
Przeczytaj cały artykuł
wstecz