Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 stycznia 2011 r.

Dodano: 02-10-2014
Publikator: Krajowa Izba Odwoławcza Sygnatura: KIO/KU 108/10
Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) w uchwale z dnia 14 stycznia 2011 r. Sygn. akt: KIO/KU 108/10 stwierdziła, że fakt zawarcia ważnej umowy ubezpieczeniowej może potwierdzać również polisa jeszcze ,,nieopłacona” (zgodnie z art. 813 § 2 Kodeksu cywilnego, można zapłacić składkę ubezpieczeniową w ciągu 14 dni od doręczenia polisy, zgodnie z art. 814 § 2 Kodeksu cywilnego, ubezpieczyciel może ponosić odpowiedzialność jeszcze przed uiszczeniem składki - a więc można dysponować polisą ważną, lecz jeszcze nieopłaconą) – w świetle obowiązujących przepisów, nie ma przeszkód, aby taką polisę uznać za ,,inny dokument, potwierdzający, że wykonawca jest „ubezpieczony”, o którym mowa w Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
Przeczytaj cały artykuł
wstecz