Sprawozdanie Komisji Europejskiej dot. stosowania dyrektywy Wypłacalność II

Dodano: 05-07-2019
Publikator: Komisja Europejska

W dniu 27 czerwca 2019 r. zostało opublikowane Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) w odniesieniu do nadzoru nad grupą i zarządzania kapitałem w grupie zakładów ubezpieczeń lub zakładów reasekuracji (COM/2019/292 final).

Przeczytaj cały artykuł
Tagi: dyrektywa
wstecz