Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie ws. przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a UFG

Dodano: 30-12-2016
Publikator: Dziennik Ustaw
Kategorie :

W dniu 29 grudnia 2016 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym (Dz. U. z 29 grudnia 2016 r., poz. 2214).

Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem, w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym (Dz. U. poz. 1320) § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2018 r.” (czytaj więcej: Rozporządzenie w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a UFG).

Zmienione rozporządzenie określa tryb i terminy przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym oraz warunki, sposób i tryb współdziałania między nimi w zakresie przekazywania danych przez zakłady ubezpieczeń.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Treść Rozporządzenia do pobrania w „Pełnej publikacji”.

Pliki do pobrania

wstecz