Rozporządzenie ws. terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności RF

Dodano: 10-11-2017
Publikator: Dziennik Ustaw
Kategorie :

W dniu 10 listopada 2017 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 października 2017 r. w sprawie terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura (Dz. U. z 10 listopada 2017 r., poz. 2082).

Rozporządzenie określa terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat:
1) krajowych zakładów ubezpieczeń,
2) zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
3) powszechnych towarzystw emerytalnych,
4) krajowych instytucji płatniczych,
5) krajowych instytucji pieniądza elektronicznego,
6) biur usług płatniczych,
7) banków,
8) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
9) towarzystw funduszy inwestycyjnych,
10) zarządzających ASI,
11) firm inwestycyjnych,
12) instytucji pożyczkowych
– na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz