Rozporządzenie ws. rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

Dodano: 10-07-2019
Publikator: Dziennik Ustaw

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

Dziennik Ustaw z dnia 9 lipca 2019 r., poz. 1270

Rozporządzenie określa rodzaj i zakres danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów na podstawie art. 80c i art. 80cc–80ce ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Zgodnie z rozporządzeniem, zakładom ubezpieczeń udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1–8b, 10, 11, 13, 14, 16, 17 oraz 18 ww. ustawy.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2019 r.

Pliki do pobrania

wstecz