Rozporządzenie ws. egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów

Dodano: 13-05-2019
Publikator: Dziennik Ustaw
Kategorie :

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

Dziennik Ustaw z dnia 11 maja 2019 r., poz. 879

 

Rozporządzenie określa:

1) regulamin działania Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych;

2) wysokość wynagrodzenia osób wchodzących w skład Komisji;

3) sposób przeprowadzania egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, zwanego dalej „egzaminem”, oraz terminy przyjmowania zgłoszeń;

4) zakres obowiązujących tematów egzaminu;

5) sposób i tryb uznawania studiów wyższych, o których mowa w art. 34 ust. 10 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń za równorzędne;

6) sposób i tryb zwalniania z egzaminu;

7) wysokość opłaty egzaminacyjnej i sposób jej uiszczania.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz