Rozporządzenie ws. badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji

Dodano: 16-12-2016
Publikator: Dziennik Ustaw

W dniu 23 grudnia 2016 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych (Dz. U. z 15 grudnia 2016 r., poz. 2027).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie przepisu art. 290 ust. 5 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych oraz zakres informacji zawartych w opinii i raporcie biegłego rewidenta.

Rozporządzenie określa minimalny zakres badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych (§ 3), a także minimalną treść raportu biegłego rewidenta (§ 4), o którym mowa w przepisie art. 290 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz