Rozporządzenie w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a UFG

Dodano: 25-08-2016
Publikator: Dziennik Ustaw
Kategorie :

W dniu 23 sierpnia 2016 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym (Dz.U. z 23 sierpnia 2016 r., poz. 1320).

Rozporządzenie określa tryb i terminy przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym oraz warunki, sposób i tryb współdziałania między nimi w zakresie przekazywania danych przez zakłady ubezpieczeń.

Zgodnie z Rozporządzeniem, centralna ewidencja pojazdów zapewnia dostęp do danych UFG zakładom ubezpieczeń w czasie wykonania czynności skutkującej koniecznością przekazania do niej danych. Dostęp zakładów ubezpieczeń do danych w ewidencji odbywa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego UFG.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz