Rozporządzenie ustanawiające ustandaryzowany format prezentacji dokumentu zawierającego informacje o produkcie ubezp. (IPID)

Dodano: 16-08-2017
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

W dniu 12 sierpnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1469 z dnia 11 sierpnia 2017 r. ustanawiające ustandaryzowany format prezentacji dokumentu zawierającego informacje o produkcie ubezpieczeniowym.

Zgodnie z rozporządzeniem nazwa twórcy produktu ubezpieczeniowego innego niż ubezpieczenie na życie, państwo członkowskie, w którym zrejestrowany jest twórca, jego status prawny i, w stosownych przypadkach, numer zezwolenia są umieszczone bezpośrednio po tytule „Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym” na górze pierwszej strony. Logo przedsiębiorstwa może zostać zamieszczone po prawej stronie tytułu.

Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem, w dokumencie zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym należy wyraźnie zaznaczyć, że pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje na temat umowy dotyczące produktu ubezpieczeniowego innego niż ubezpieczenie na życie udostępnione są klientowi w innych dokumentach. Stwierdzenie to jest umieszczone bezpośrednio pod nazwą twórcy produktu.

Rozporządzenie określa również długość dokumentu, a także prezentacje i kolejność treści. Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem dokument powinien zostać sformułowany prostym językiem, ułatwiającym klientowi zrozumienie jego treści. Rozporządzenie określa również nagłówki, jakimi powinny zostać opatrzone części dokumentu z konkretnymi informacjami. Oprócz nagłówka każda część powinna zostać również opatrzona ikoną, która wizualnie przedstawia treść nagłówka danej części.

Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 1 września 2017 r.

Treść Rozporządzenia w języku polskim i angielskim do pobrania w „Pełnej publikacji”.

wstecz