Rozporządzenie RM ws. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.

Dodano: 20-09-2019
Publikator: Dziennik Ustaw
Kategorie :

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.

Dziennik Ustaw z dnia 18 września 2019 r., poz. 1778

Zgodnie z treścią rozporządzenia od dnia 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2600 zł, z kolei minimalna stawka godzinowa: 17 zł.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Pliki do pobrania

wstecz