Rozporządzenie Prezesa RM ws. wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi

Dodano: 20-08-2018
Publikator: Dziennik Ustaw
Kategorie :

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego.

Dziennik Ustaw z dnia 17 sierpnia 2018 r., poz. 1583

Rozporządzenie określa wysokość, sposób i terminy uiszczania przez krajowe instytucje płatnicze opłat za wydanie lub zmianę zezwolenia czy dokonanie wpisu do rejestru, a także opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi.

Zgodnie z rozporządzeniem, wydanie zezwolenia podlega opłacie w wysokości równowartości kwoty 1.250 euro. Z kolei zmiana zezwolenia to koszt wynoszący równowartość 400 euro. Takiej samej wysokości jest opłata za dokonanie wpisu do rejestru.

Wysokość tych opłat jest aktualizowana w każdym roku kalendarzowym przez Przewodniczącego KNF, do dnia 20 sierpnia.  

Rozporządzenie weszło w życiu w dniu 18 sierpnia 2018 r.

Pliki do pobrania

wstecz