Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r.

Dodano: 25-05-2016
Publikator: Dziennik Ustaw
Kategorie :

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielania zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rzecz których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, oraz sposobu ustalania wysokości opłat za udzielenie tych informacji

Dz. U. z dnia 29 maja 2012 r., poz. 605

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 13.06.2012 r.

Pliki do pobrania

wstecz