Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 stycznia 2018 r.

Dodano: 01-02-2018
Publikator: Dziennik Ustaw

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terytoriów państw lub ich części poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarze których wykonywanie obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Dziennik Ustaw z dnia 31 stycznia 2018 r. poz. 285

W rozporządzeniu wymienione zostały kraje, na obszarze których wykonywanie obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, wskutek których może nastąpić uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć funkcjonariusza.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lutego 2018 r.

Pliki do pobrania

wstecz