Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r.

Dodano: 04-01-2018
Publikator: Dziennik Ustaw

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych

Dziennik Ustaw z dnia 30 grudnia 2017 r. poz. 2508.

Rozporządzenie określa minimalną wysokość sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, związaną z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, zwaną dalej „minimalną wysokością sumy ubezpieczenia”.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

Pliki do pobrania

wstecz