Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r.

Dodano: 22-10-2018
Publikator: Dziennik Ustaw

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dziennik Ustaw z dnia 17 października 2018 r., poz. 1993

Przeczytaj cały artykuł
wstecz