Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2014 r. w sprawie wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniow

Dodano: 27-10-2014
Publikator: Dziennik Ustaw

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2014 r. w sprawie wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych (Dz. U. z 23 września 2014 r., poz.1273)

stan prawny na dzień 6 października 2014 r.

Rozporządzenie określa sposób składania wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych oraz wykaz dokumentów, które należy dołączyć do takich wniosków. Rozporządzenie zostało wydane w związku ze zmianami w ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym, wprowadzonymi przez ustawę z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Rozporządzenie weszło w życie w dniu 8 października 2014 r.

Przeczytaj cały artykuł
Tagi: broker
wstecz