Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie sprawozdania z działalności brokerskiej

Dodano: 21-02-2019

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie sprawozdania z działalności brokerskiej

Dziennik Ustaw z dnia 20 lutego 2019 r., poz. 329

Podstawą prawną rozporządzenia jest art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 2210 i 2243) dot. sprawozdań z działalności brokerskiej, przedstawianych przez brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych organowi nadzoru.

Rozporządzenie określa:

  1. szczegółowy zakres, częstotliwość, formę i sposób sporządzania sprawozdania z działalności brokerskiej;
  2. termin i sposób jego przedstawiania organowi nadzoru.

Pliki do pobrania

wstecz