Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych

Dodano: 27-10-2014
Publikator: Dziennik Ustaw

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych (Dz. U. z 10 października 2014 r., poz. 1376)

stan prawny na dzień 14 października 2014 r.

Rozporządzenie określa sposób składania wniosków o wpis oraz zmianę wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Rozporządzenie zostało wydane w związku ze zmianami w ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym, wprowadzonymi przez ustawę z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Rozporządzenie weszło w życie w dniu 25 października 2014 r.

Przeczytaj cały artykuł
Tagi: agent
wstecz