Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu aktuarialnego

Dodano: 05-06-2020
Publikator: Dziennik Ustaw z dnia 4 czerwca 2020 r., poz. 999

Rozporządzeniem dokonuje się zmian w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie egzaminu aktuarialnego (Dz. U. poz. 2182).

Celem rozporządzenia jest ułatwienie dostępu do zawodu aktuariusza. Czas na zaliczenie wszystkich dziewięciu części egzaminu będzie wynosił dziesięć, a nie jak dotychczas pięć lat. Równocześnie nie nastąpi obniżenie poziomu ani zmniejszenie zakresu egzaminu. Rozporządzenie ma również na celu usprawnienie pracy Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy. System oceny dwóch części egzaminu aktuarialnego (modelowanie i zarządzanie ryzykiem zakładu ubezpieczeń) stanie się bardziej obiektywny.

Rozporządzenie stanowi odpowiedź na aktualną sytuację związaną ze stanem epidemii oraz na zapotrzebowanie rynku pracy dla aktuariuszy w Polsce.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 5 czerwca 2020 r.

Pliki do pobrania

wstecz