Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 2016 r.

Dodano: 02-04-2016
Publikator: Dziennik Ustaw

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Dz. U. z 4 marca 2016 r., poz. 273

Rozporządzenie wprowadza zmiany do ostatniego rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 1995): w § 1 w pkt 13 dodaje się pkt 14 w brzmieniu: „14) informacji o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (CIT-BR), stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia.” i inne.

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 5 marca 2016 r.

Stan prawny na dzień 2 kwietnia 2016 r.

Pliki do pobrania

wstecz