Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2015 r.

Dodano: 17-05-2016
Publikator: Dziennik Ustaw

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie informacji zamieszczanych we wzorcach umów stosowanych przez zakład ubezpieczeń

Dz. U. z dnia 24 grudnia 2015 r., poz. 2189

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Rozporządzenie określa sposób sporządzania informacji, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, zamieszczanych przez zakład ubezpieczeń w stosowanych przez siebie wzorcach umów, w szczególności w ogólnych warunkach ubezpieczenia

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz