Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2014 r.

Dodano: 18-11-2014
Publikator: Dziennik Ustaw

Stan prawny na dzień 17 listopada 2014 r.

Rozporządzenie określa zakres obowiązujących tematów egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych i tryb jego przeprowadzania; rodzaje innych niż banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe podmiotów, w których do osób mających wykonywać czynności agencyjne stosuje się szczególne zasady w zakresie spełniania warunku zdania egzaminu przeprowadzonego przez zakład ubezpieczeń oraz szczególne zasady w zakresie spełniania warunku zdania egzaminu przeprowadzonego przez zakład ubezpieczeń. Rozporządzenie zostało wydane w związku ze zmianami w ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym, wprowadzonymi przez ustawę z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Rozporządzenie weszło w życie w dniu 14 listopada 2014 r.

Przeczytaj cały artykuł
Tagi: agent
wstecz