Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r.

Dodano: 04-03-2013

Stan prawny na dzień 12 sierpnia 2014 r.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zarządza się, co następuje:

1.    Potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego jest dokument ubezpieczenia wydany przez zakład ubezpieczeń.

2.    Dokumentem, o którym mowa w ust. 1, może być polisa ubezpieczeniowa, dowód potwierdzający opłacenie składki ubezpieczeniowej lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zawierające informacje określone w §2.

Pliki do pobrania

wstecz