Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC agentów

Dodano: 17-07-2015
Publikator: Dziennik Ustaw

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych

(Dz. U. z 27 lutego 2015 r., poz. 276)

stan prawny na dzień 5 maja 2015 r.

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 1 czerwca 2015 r.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz