Rozporządzenie Ministra Finansów ws. wzoru deklaracji w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych

Dodano: 18-06-2019
Publikator: Dziennik Ustaw

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych

Dziennik Ustaw z dnia 17 czerwca 2019 r., poz. 1118

Rozporządzenie określa się wzór deklaracji w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych (FIN-1) wraz z objaśnieniem co do sposobu wypełniania oraz terminu i miejsca jej składania. Wzór deklaracji stanowi załącznik do rozporządzenia. Wzór stosuje się po raz pierwszy do rozliczenia podatku za lipiec 2019 r.

W związku z tym, traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz. U. poz. 193).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r.

Pliki do pobrania

wstecz