Rozporządzenie MF zmieniające rozporządzenie ws. dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych ZU

Dodano: 27-06-2019
Publikator: Dziennik Ustaw

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

Dziennik Ustaw z dnia 26 czerwca 2019 r., poz. 1187

Rozporządzeniem wprowadza się zmiany do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 392).

Zgodnie z rozporządzeniem, dodatkowe sprawozdanie finansowe i statystyczne sporządza się w postaci elektronicznej, za pomocą systemu teleinformatycznego Komisji Nadzoru Finansowego.

Krajowe zakłady ubezpieczeń działające w formie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych do dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego i statystycznego dołączają w postaci elektronicznej informację o wartości składki przypisanej brutto, uzyskanej w okresie sprawozdawczym, z tytułu umów ubezpieczenia zawartych z osobami niebędącymi członkami tych towarzystw. Sprawozdania muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 27 czerwca 2019 r.

Pliki do pobrania

wstecz