Rozporządzenie MF ws. szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności UFG

Dodano: 30-03-2020
Publikator: Dziennik Ustaw z dnia 27 marca 2020 r., poz. 541

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Rozporządzenie określa:

1) szczególne zasady rachunkowości Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w tym zakres informacji wykazywanych w informacji dodatkowej;

2) szczegółowe warunki i tryb składania:

a) rocznego sprawozdania z działalności, o którym mowa w art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,

b) kwartalnych sprawozdań z działalności,

– w tym terminy ich składania oraz niezbędne dane, jakie powinny zawierać te sprawozdania.

Pliki do pobrania

wstecz