Rozporządzenie MF ws. sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezp. uzupełniające

Dodano: 28-12-2018
Publikator: Dziennik Ustaw

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające

Dziennik Ustaw z dnia 27 grudnia 2018 r., poz. 2417

Rozporządzenie określa:

  1. sposób składania wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające,
  2. sposób składania wniosków o zmianę wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające,
  3. wykaz dokumentów dołączanych do wniosków.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2019 r. Z tą datą moc traci rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych.

Pliki do pobrania

wstecz