Rozporządzenie MF ws. przedłużenia terminu do złożenia zeznania przez podatników osiągających dochody wolne od CIT

Dodano: 26-03-2019
Publikator: Dziennik Ustaw
Kategorie :

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania przez niektórych podatników osiągających dochody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych

Dziennik Ustaw z dnia 22 marca 2019 r., poz. 549

Rozporządzeniem wydłuża się termin złożenia zeznania podatkowego CIT-8 za 2018 r. do dnia 31 października 2019 r.

Rozporządzenie obejmuje podatników, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2017 r. i zakończy się przed 1 lipca 2019 r. Dotyczy spółek osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku, które w roku podatkowym, za który ma być złożone zeznanie, nie mają obowiązku sporządzenia określonych deklaracji lub informacji wskazanych w ustawie o PIT. Nowe przepisy obejmują również podatników uprawnionych podmiotowo do zwolnień (np. stowarzyszenia), którzy nie pełnili funkcji płatnika i nie osiągnęli za dany rok dochodu. Podmioty te sporządzają tzw. zeznania „zerowe”.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 23 marca 2019 r.

Pliki do pobrania

wstecz