Rozporządzenie MF ws. obowiązkowego ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości

Dodano: 30-04-2019
Publikator: Dziennik Ustaw

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości

Dziennik Ustaw z dnia 29 kwietnia 2019 r., poz. 802

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem nieruchomością, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 r.

Pliki do pobrania

wstecz