Rozporządzenie MF ws. minimalnej sumy gwarancji ubezp. z tytułu wykonywania czynności agencyjnych przez AOUU

Dodano: 25-05-2018
Publikator: Dziennik Ustaw

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych przez agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające

Dziennik Ustaw z dnia 25 maja 2018 r., poz. 1006

Rozporządzenie określa minimalną sumę gwarancji ubezpieczeniowej wymaganej od agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające wykonującego czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń.

Minimalna suma gwarancji ubezpieczeniowej, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych kwoty 1.250.618 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową gwarancji ubezpieczeniowej, oraz kwoty 1.875.927 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.

Pliki do pobrania

wstecz