Rozporządzania dot. ubezpieczenia OC dla brokerów i agentów ubezpieczeniowych zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw

Dodano: 18-05-2020
Publikator: Dziennik Ustaw

W Dzienniku Ustaw zostały opublikowane nowelizacje rozporządzeń ws. ubezpieczenia OC dla brokerów i agentów ubezpieczeniowych, tj.:

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych (Dz. U. z 12 maja 2020 r., poz. 846)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U. z 12 maja 2020 r., poz. 845)

Rozporządzeniami zmienia się minimalną sumę ubezpieczenia OC, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy. Zgodnie z treścią rozporządzeń, wynosi ona równowartość w złotych sumy 1.300380 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, oraz 1.924.560 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.

Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 12 czerwca 2020 r.

wstecz