Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Dodano: 11-08-2021
Publikator: Ministerstwo Finansów

10 sierpnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej dotyczących wymagań dla firm inwestycyjnych. Efektem tych rozwiązań są pozytywne skutki dla sektora finansowego.

Do najważniejszych rozwiązań należą m.in. podzielenie firm inwestycyjnych na kategorie ze względu na ich wielkość oraz powiązania z innymi podmiotami finansowymi i gospodarczymi. Wprowadzony został również obowiązek stałego spełniania minimalnego wymogu kapitałowego w wysokości równej poziomowi wymaganego kapitału założycielskiego. Co więcej, poziom kapitału założycielskiego domu maklerskiego będzie zależał od świadczonych usług i prowadzonych rodzajów działalności. Zmianie uległy także zasady współpracy pomiędzy właściwymi organami w państwach UE i KNF w razie sytuacji nadzwyczajnej. Do projektu ustawy wprowadzono również przepisy dotyczące wymogu sprawozdawczości dla firm inwestycyjnych, proporcjonalnego do działalności firm oraz wymogów ram ostrożnościowych.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów, wprowadzone zmiany powinny zapewnić firmom inwestycyjnym w całej UE działania w oparciu o jednolite regulacje oraz pozwolić na utworzenie nowego systemu ostrożnościowego.

Z wyjątkiem niektórych przepisów, zmiany powinny wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

wstecz