Przyjęto poprawki do projektu ustawy o nadzorze rynkiem finansowym

Dodano: 14-03-2019

Komisja finansów publicznych zaopiniowała poprawki do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych ustaw.

Celem zmian jest zapewnienie skutecznego wykonywania rozporządzenia unijnego z grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia jasnych reguł. W czasie posiedzenia zwrócono uwagę na podmiotową rolę Komisji Nadzoru Finansowego, która będzie organem nadzorującym prawidłowe stosowanie przepisów unijnego rozporządzenia.  

Komisja Finansów Publicznych pozytywnie rozpatrzyła poprawki poselskie.

Pliki do pobrania

wstecz