Polska przyjęła Protokół zmieniający Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych

Dodano: 21-11-2019
Publikator: Dziennik Ustaw
Kategorie :

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzonego w Strasburgu dnia 10 października 2018 r.

Dziennik Ustaw z dnia 20 listopada 2019 r., poz. 2284

Celem ustawy jest wyrażenie zgody Parlamentu na dokonanie przez Prezydenta RP ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzonego w Strasburgu dnia 10 października 2018 r., w trybie art. 89 ust. 1 Konstytucji RP.

Konwencja Nr 108 o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzona w Strasburgu dnia 28 stycznia 1981 r. została opracowana pod auspicjami Rady Europy jako pierwsza umowa międzynarodowa dotycząca ochrony danych osobowych w kontekście przestrzegania prawa do prywatności. Wprowadziła mechanizmy ochrony osób przed naruszeniami, jakie mogą mieć miejsce w związku z gromadzeniem i automatycznym przetwarzaniem danych osobowych oraz uregulowała kwestię przepływu danych osobowych przez granice państw. Polska stała się jej stroną w dniu 1 września 2002 r.

W związku z dynamicznym rozwojem technologii i zmianami, jakie nastąpiły w systemach prawnych w odniesieniu do ochrony danych osobowych od czasu przyjęcia Konwencji, pojawiała się potrzeba jej zmodernizowania. W wyniku tych prac w 2018 r. przyjęto omawiany Protokół.

Nowa wersja Konwencji będzie miała przede wszystkim szerszy zakres. Obejmie wszelkiego rodzaju przetwarzanie danych osobowych, a nie - jak dotychczas - jedynie automatyczne przetwarzanie danych. Wprowadzone zostaną m.in. uregulowania wzmacniające ochronę osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych, a także mechanizmy kontroli przestrzegania przez państwa wymogów Konwencji.   

Ustawa wchodzi w życie z dniem 5 grudnia 2019 r.

Pliki do pobrania

wstecz