Obwieszczenie ws. ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

Dodano: 21-04-2020
Publikator: Dziennik Ustaw z dnia 17 kwietnia 2020 r., poz. 686
Kategorie :

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

Dziennik Ustaw z dnia 17 kwietnia 2020 r., poz. 686

W załączniku do obwieszczenia ogłasza się jednolity tekst ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 850), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

  1. ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. poz. 1474),
  2. ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. poz. 1495)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 24 marca 2020 r.

Pliki do pobrania

wstecz