Obwieszczenie ws. ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

Dodano: 19-08-2020
Publikator: Dziennik Ustaw z dnia 17 sierpnia 2020 r., poz. 1400

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

Dziennik Ustaw z dnia 17 sierpnia 2020 r., poz. 1400

W załączniku do obwieszczenia ogłasza się jednolity tekst ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1871), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2217) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 15 lipca 2020 r.

Pliki do pobrania

wstecz