Obwieszczenie ws. ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o IKE oraz IKZE

Dodano: 25-09-2019
Publikator: Dziennik Ustaw

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Dziennik Ustaw z dnia 24 września 2019 r., poz. 1808

W załączniku do obwieszczenia ogłasza się jednolity tekst ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1776), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 29 sierpnia 2019 r.

Pliki do pobrania

wstecz